Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Ympäristötutkimus Yrjölä on vuonna 1999 perustettu ympäristötutkimukseen ja -viestintään erikoistunut yritys. Meiltä saat palvelut niin näytteenottoon kuin aineiston raportointiin, siihen muotoon kuin haluat: kirjaksi, esitteeksi, verkkoon tai näyttelyyn.

Näiltä sivuilta löydät tietoja toiminnastamme. Ja kysy rohkeasti lisätietoja. Yhteistyökumppaneidemme kanssa pystymme tekemään monialaisia selvityksiä ja arviointeja. Vuodesta 2023 alkaen keskitymme itse asiantuntijatehtäviin ja tutkimuksiin, kaavoitusta- tai erilaisia hankkeita varten tehtävät perustason luontoselvitykset tilaamme pääsääntöisesti eri luontokartoittajilta.

Nature Experts, kun tarvitset luonto-opasta tai luennoitsijaa

Haluaisitko lähteä tiimisi tai oppilaidesi kanssa lähiluontoon oppimaan lisää luonnosta? Puuttuuko sinulta asiantuntija selittämään ekologiaa tai elinympäristöjen hoitoa käytännönläheisesti? Kysy meiltä apua tilanteeseen.

Natura-arvio, asiantuntijalausunnot ym.

Jos esimerkiksi jokin rakennushanke hanke todennäköisesti heikentää Natura-alueiden luontoarvoja, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on arvioitava vaikutukset. On laadittava nk. Natura-arvio.

Vastaavanlaisia asiantuntija-arvioita saatetaan tarvita myös sellaisista hankkeista, joilla voi olla merkittävää vaikutusta ympäristöön.

Eläinlajien selvitykset

Joskus on tarpeen tehdä perustutkimusta esimerkiksi jostakin huonosti tunnetusta lajista. Tai vaikkapa ihmisen vaikutuksesta luontoon. Tutkimukset eivät välttämättä kohdistu johonkin tiettyyn hankkeeseen, vaan palvelevat tausta-aineistona monissa tulevaisuuden hankkeissa.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset

Kaavoitusta ja muuta maankäyttöä varten tehtävissä selvityksissä tutkitaan mitä lajeja ja luontotyyppejä alueella esiintyy, mikä on lajiston monimuotoisuus, minkälaista suojelua tai lajien huomiointia alueella tarvitaan.

Luontovideot

Tarvitsetko lyhyttä tai pidempää luontokohteen esittelyvideota? Tai videota opetusmateriaaliin? Pystymme tarjoamaan sinulle asiantuntevasti tuotettua videomateriaalia esimerkiksi TV:ssä, Youtube-kanavalla tai kotisivuilla julkaistavaksi.

Luontopolut ja opasteet

Luontopoluille tarvitaan tekstejä ja kuvia opastauluihin tai pääopasteisiin. Myös www-sivuilla tarvitaan monipuolisesti luontotietoa ja kuvitusta. Me voimme tuottaa asiantuntevaa tietoa näihin tarpeisiin.

Stacks Image 59

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.