Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Ympäristöasiantuntemusta hankkeisiin

Hankkeiden mahdollista vaikutusta ympäristöön ja eliölajeihin on nykyisin arvioitava muun muassa kaavoituksessa ja liikenneväylien tai teollisuuslaitosten rakentamisen yhteydessä. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa arvioida mahdollisia vaikutuksia ja ottaa ne huomioon suunnittelussa.

Huolellisesti tehty suunnitelma, jossa tärkeät ympäristöarvot on tunnistettu ja huomioitu, etenee todennäköisemmin toteutukseen ja samalla on säästetty aikaa ja kustannuksia, jotka saattaisivat syntyä jos suunnitelmia joudutaan myöhemmin muuttamaan.

Ympäristötutkimus Yrjölä Oy on ollut ympäristöasiantuntijana mukana satama-, rautatie-, maantie- ja kaasuputkihankkeissa, sekä lukuisissa kuntien kaavoitushankkeissa.

Stacks Image 226

Tarvitsetko luontoselvityksiä tai tutkimuksia?

Jos suunnittelet luontoon vaikuttavaa hanketta, kaavoitat tai toimit ympäristönsuojelussa, saatat tarvita erilaisia luontoselvityksiä tai asiantuntija lausuntoja. Yhteistyökumppaneidemme kanssa pystymme tekemään monialaisia selvityksiä ja arviointeja. Vuodesta 2023 alkaen keskitymme itse asiantuntijatehtäviin ja tutkimuksiin, kaavoitusta- tai erilaisia hankkeita varten tehtävät perustason luontoselvitykset tilaamme pääsääntöisesti eri luontokartoittajilta.

Sivuillamme on esitetty muutamia tavallisimmin tehtävistä selvityksistä. Ota myös huomioon, että eri kasvi- ja eläinlajien selvittäminen onnistuu vain tiettyinä aikoina vuodesta. Alla olevassa kuvassa on esitetty karkeasti eri lajien parhaat kartoitusajat. Siksi on tärkeää, että tarvittavat selvitykset tilataan jo heti alkuvuodesta, jotta kaikki selvitykset pystytään tekemään kauden aikana. Liian myöhään tilatut selvitykset saattavat siirtää hanketta vuodella.

Stacks Image 228
Stacks Image 230
Stacks Image 219

Tämä sivusto käyttää evästeitä toiminnassaan.