Ympäritötutkimus Yrjölä Oy

Tarvitsetko luontoselvityksiä tai tutkimuksia?

Jos suunnittelet luontoon vaikuttavaa hanketta, kaavoitat tai toimit ympäristönsuojelussa, saatat tarvita erilaisia luontoselvityksiä tai asiantuntija lausuntoja.

Sivuillamme on esitetty muutamia tavallisimmin tehtävistä selvityksistä. Ota myös huomioon, että eri kasvi- ja eläinlajien selvittäminen onnistuu vain tiettyinä aikoina vuodesta. Alla olevassa kuvassa on esitetty karkeasti eri lajien parhaat kartoitusajat. Siksi on tärkeää, että tarvittavat selvitykset tilataan jo heti alkuvuodesta, jotta kaikki selvitykset pystytään tekemään kauden aikana. Liian myöhään tilatut selvitykset saattavat siirtää hanketta vuodella.

Stacks Image 219